Marketing

Naast Redeneren.com voor persoonlijke ontwikkeling zijn er natuurlijk ook vele commerciële redenen om jezelf te ontwikkelen. Bij marketing gaan we in op hoe jij bepaalde vaardigheden praktisch kunt benutten, hoe je arugmentatietheorie kan gebruiken om te verkopen, hoe jij een sterke pitch kan preseteren, en verder hoe jij een oprecht en doelgericht gesprek voert en hoe je kunt leren van je klantreacties en feedback.

Klantcontact komt wereldweid voor in alle sectoren en is het meest uitgesproken in sales, business relations en dienstverlening. Daarnaast kun je te maken hebben met publiek bij je sportclub, met verenigingen of medezeggenschapsraden, met je eigen voorkomen in een publieke functie of met de media. Bij al deze interacties kun je gebruik maken van commerciële principes: zo kun je bij elke interactie kansen ontwikkelen.

Wil jij meer weten? klik hier!