Feedback

Het is een gegeven dat wij niet of slecht weten waar we slecht in zijn. Tenzij wij er heel bewust voor kiezen om ons eigen handelen objectief te evalueren hebben we niet eens door dat dit nodig is, en zelfs dan zien we vaak niet of nauwlijk of en waar we kunnen verbeteren. Dat wij denken dat we ergens goed in zijn komt omdat we niet weten wat we niet weten: we kunnen niet weten dat we ergens slecht in zijn zonder te weten hoe je er goed in kunt zijn. Deze vicieuze cirkel kun jij alleen doorbreken met de hulp van anderen.

Redeneren.com helpt jouw met het het geven van en het accepteren van feedback. De manier waarop je iets zegt heeft veel gevolgen voor de manier waarop iemand iets interpreteert. De meest goedbedoelde opmerking kan als een persoonlijke aanval worden ervaren. Ook dit hangt samen met de menslijke psyche: feedback is een aanval op ons begrip van de werkelijkheid en dat kunnen we van nature heel slecht hebben.

De andere kant van het verhaal is dat zij die dit wél kunnen accepteren de grootste stappen zetten. Zij leren het snelst, corrigeren fouten het snelst en kunnen het beste samenwerken. Juist omdat dit voor bijna iedereen in de wereld zo lastig is, kun jij hier ontzettend veel baat bij hebben.

Wil jij meer weten? klik hier!