Thuiswerken

Sinds de Coronapandemie zijn steeds meer werknemers en werkgevers thuis gaan werken. Dit kan grote gevolgen hebben voor de werkgevers, bijvoorbeeld met zaken als betrokkenheid, productiviteit en motivatie. Het kan ook grote gevolgen hebben op werknemers. Denk bijvoorbeeld aan minder mogelijkheden om je te laten zien en minder begeleiding. Hoe kunnen we onze ambities waar blijven maken in deze nieuwe situatie?

Communicatie

Veel van de communicatie zal nu telefonisch, via online vergaderingen of middels de chat gebeuren. Een jaar geleden dacht men nog dat ze “gewoon konden werken zoals ze gewend waren.” Je kon elkaar immers nog altijd bereiken. In de praktijk bleek dit toch een stuk lastiger.

Ten eerste kun je niet zien waar de andere persoon mee bezig is. Je moet, om contact te leggen, eerst bellen of een bericht sturen. Wanneer zij vrij zijn zullen ze misschien direct reageren. De kans is echter groot dat zij ook (druk) aan het werk zijn en dat het net even niet uitkomt. Er bestaat dus een extra drempel voordat jij contact op kan nemen. Afhankelijk van wat iemand gewend is of welke afspraken daarover gemaakt zijn kan die drempel behoorlijk problematisch zijn.

Door deze drempel valt een voor lief genomen vorm van communicatie weg: “even tussendoor.” Nog even snel een vraag aan je baas stellen terwijl je ziet dat ze een vergadering in loopt of even kort een aanvullende vraag stellen aan je collega die in ‘focus-mode’ zit. Je mist mogelijkheden om door te werken op momenten dat je vastloopt.

Bewustzijn

Waar zijn je collega’s of werknemers of je baas eigenlijk mee bezig? Zijn ze druk? Zitten ze in een vergadering? Zijn ze bezig met dat ene project of hebben ze toevallig net een call gehad waar ze op vastlopen? Is er iets emotioneels gebeurd?

Het gros van de dingen die collega’s van elkaar weten die zien (of zagen) we dagelijks gebeuren op kantoor. We kunnen zien of iemand vrolijk of gestrest is. We horen of iemand energiek of moe is. We luisteren mee als we iets opvallend zien gebeuren. We letten op elkaar en helpen elkaar.

Met thuiswerken is dat allemaal een stuk moeilijker. We kunnen het werk verdelen, maar moeten erop vertrouwen dat het gebeurd. We kunnen niet zien of iemand overloopt, iets bijzonders meemaakt of niks te doen heeft tenzij hij of zij dat zelf aangeeft. Maar moet je dat wel doen, dat aangeven? En hoe dan? Weet jij als collega hoe je daarmee om kunt gaan als iemand zoiets aangeeft?

Samenwerken

Dit alles lijdt er toe dat er (onbedoeld) drempels worden opgeworpen. De enige manier om echt met elkaar samen te werken lijkt om ook non-stop in een online-vergadering te gaan zitten. In de praktijk merk je dat veel werkzaamheden individualistischer worden. Dat wil zeggen: je moet meer alleen doen. Die zelfstandigheid kan fijn zijn. Er kan bijvoorbeeld meer tijd zijn om ergens goed voor te gaan zitten. Het kan ook goed zijn dat jij nu meer verantwoordelijkheid draagt. Maar het is ook lastiger om als team een dienst of product op te leveren. Het kan lastiger zijn om op elkaar af stemmen of elkaar te ondersteunen.

Wat daarbij niet vergeten moet worden is dat het niet alleen gaat om het feitelijke samenwerken. Er gaat met thuiswerken ook veel tijd verloren aan uitleggen waar je mee bezig bent. Een voorbeeld:

Stel dat je thuis werkt als servicedeskmedewerker en een moeilijke call krijgt. Je doet je best, maar loopt tegen een probleem aan waar je zelf niet komt. Je kiest ervoor om een ervaren collega om hulp te vragen. Deze collega zou normaal gesproken naast je hebben gezeten en meegeluisterd hebben. Nu moet je echter:

  1. Vragen of hij of zij tijd heeft.
  2. Uitleggen dat je call hebt gehad en waar dat over ging.
  3. Uitleggen wat je zelf al gedaan hebt.
  4. Uitleggen waar je tegenaan loopt.

Het kost dus veel tijd om die collega bij te praten. En mocht die collega er ook niet uitkomen, dan moet je dit hele riedeltje nog een keer uitvoeren bij je leidinggevende (alhoewel dat laatste misschien niet veel verschilt van de praktijk op kantoor).

Wat doet Redeneren.com?

Redeneren.com helpt werkgevers en werknemers met communicatie en samenwerking. Wij helpen jou om je bewust te worden van mogelijke problemen. Daarna helpen we jou met onderzoeken of deze problemen ook echt spelen. Vervolgens kunnen we samen kijken naar oplossingen.

Voor werkgevers ligt de focus vaak op het blijven presteren, het in contact blijven met werknemers en het behouden of herstellen van sociale cohesie (teamgevoel).

Werknemers vinden het vaker belangrijk of hun werkgever hun prestaties wel zien, dat de betrokkenheid met het bedrijf verloren gaat en hoe zij kunnen groeien en hun ambities kunnen waarmaken vanuit huis.

Waar kunnen we jou mee helpen? Mail gerust, info@redeneren.com.

Door:: Johan van Dijk, communicatietrainer

Geef een reactie