Taalbarrière

Nederland is een multiculturele samenleving met werknemers en werkgevers uit alle hoeken van de wereld. Dit betekend dat we in Nederland niet alleen werken met collega’s die Nederlands als moedertaal hebben. We werken ook vaan samen met mensen voor wie Nederlands een tweede (of derde, vierde, etc.) taal is.

In Nederland kennen we het staatexamen Nt2. Dit is een diploma dat Nederlandse taalvaardigheid aantoont. Dat is handig voor medewerkers bij wie het moeilijk is om de Nederlandse taalvaardigheid aan te tonen. Maar of een persoon dit diploma nou heeft of niet, zegt niet alles.

Verstaanbaarheid

Mensen die een tweede taal spreken, zijn in die taal vaak beperkter in hun communicatieve vaardigheden. Dit komt simpelweg omdat ze een kleinere woordenschat hebben. Daarnaast kost het meer moeite om nuances goed uit te drukken. Het belang van duidelijk en “goed” Nederlands praten is vaak groter. Daar komt nog bij dat men vaak een accent heeft. Door dit accent zijn ze soms moeilijker te verstaan. Een mogelijke oplossing hiervoor is het beperken van de woordenschat. Je kiest er dan voor om minder te “kunnen” zeggen, maar wat je zegt is wel (veel) duidelijker.

Je kunt je voorstellen dat dit problemen oplevert. Iemand kan zomaar een brilliant vakman zijn, maar als die persoon zijn of haar gedachten — men denkt vaak in de moedertaal — niet (goed) kan overbrengen dan wordt hij of zij hier zomaar als laagopgeleid weggezet. Dit gebeurt dus onbewust. De daadwerkelijke vaardigheden van de persoon worden niet (goed) belicht.

Immersie of aanpassen?

Het is niet makkelijk om een oplossing te vinden voor dit probleem. Voor het gemak bekijken we kort twee invalshoeken: 1) immersie en 2) aanpassen.

Immersie is het idee dat de beste manier om een taal te leren is om in een gebied te leven waar die taal gesproken wordt. Je ziet dan namelijk de hele dag door hoe de taal gebruikt wordt. Dat werkt goed. Bijvoorbeeld voor de woordenschat of om uitdrukkingen onder de knie te krijgen. Daarnaast hoor je de taal de hele dag, wat goed is voor het spreken en luisteren. Toch is dit geen perfecte oplossing.

Wat je leert wordt beperkt door je omgeving. Verder wordt bijvoorbeeld een accent niet vanzelf (veel) minder. Je zult actief moeten werken aan je uitspraak om die te verbeteren. Immersie kan ook lastig zijn, omdat je de situatie om je heen wel moet begrijpen om er van te kunnen leren. Het forceren van immersie kan ook bijzonder uitputtend zijn.

Dan hebben we nog een andere invalshoek: aanpassen. Met aanpassen bedoel ik een maatwerkoplossing verzinnen. Iets waardoor een persoon volledig tot zijn of haar recht komt. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een team te laten werken in een moedertaal (of in het Engels, als men dat beter beheerst). Het voordeel hiervan is dat ze niet teruggehouden worden door hun taalvaardigheid. Een nadeel is dat ze minder (snel) Nederlandse woordenschat en jargon zullen opdoen. Ook kan de samenwerking met andere afdelingen stroever verlopen. Je zult dan een oplossing moeten verzinnen voor de vertaalslag van de niet-Nederlandse afdeling naar de klant en de rest van het bedrijf.

Verantwoordelijkheid

Er zijn natuurlijk veel meer manieren om met een taalbarrière om te gaan. Wat ik nu vooral belangrijk vind is bewustwording. Het is voor zowel de medewerker als de werkgever belangrijk om in ieder geval in te zien dat taal van invloed kan zijn. Een logische vervolgvraag is dan: wie is hiervoor verantwoordelijk?

Het korte antwoord is de persoon die Nederlands leert. Hij of zij is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar vaardigheden. Het is echter belangrijk om in te zien dat taalvaardigheid niet af doet van vakkennis. Ook zijn sommige zaken zoals een accent soms niet volledig te verhelpen. Heb jij zelf moeite om je over de taalbarrière heen te zetten? Probeer jezelf dan onmisbaar te maken door (vak)cursussen te volgen.

Je kunt er als werkgever voor kiezen om te investeren in de (taal)vaardigheid van medewerkers. Veel werkgevers zien ontwikkeling van het personeel nu als een belangrijke taak. Dit sluit daar naadloos bij aan. Daarnaast kun jij misschien veel meer waarde halen uit personeel dat je reeds in dienst hebt.

Wat doet Redeneren.com?

Wij kunnen jou helpen om (mogelijke) probleempunten in kaart te brengen. We leggen je uit:

  • Wie het probleem ervaart.
  • Wat het probleem is.
  • Waar het probleem vandaan komt.
  • Waarom het nog niet gezien is.
  • Hoe je de situatie kunt verbeteren.

Twijfel je of jij dit advies nodig hebt? Stuur gerust een e-mail naar info@redeneren.com. Je kunt ook contact opnemen middels ons Contactformulier. We kunnen dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen.

Geef een reactie